ประเมินความพึงพอใจ

 

   
เลขสมาชิก :
เลขบัตรประชาชน
           
การประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้สำหรับการพัฒนาสหกรณ์ในด้านการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ ให้ดียิ่งๆขึ้นไป มาร่วมประเมินความพึงพอใจด้วยกันนะครับ

** ใส่เลขสมาชิก 6 หลัก แล้วกด Sign in